Ponuka služieb

Ponúkame Vám komplexné služby v procese prípravy a realizácie Vašej stavby rodinného domu a v rozsahu podľa Vašich požiadaviek:

     - Úvodnú konzultáciu a bezplatné poradenstvo v problematike pasívnej a nízkoenergetickej výstavby rodinných domov

     - Vypracovanie architektonickej štúdie

     - Výpočet PHPP

     - Vypracovanie cenovej ponuky na realizáciu stavby

     - Inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia

     - Realizácia stavby v pasívnom resp. nízkoenergetickom štandarde

     - Kontrolné merania stavieb - blower door test, termovízia

     - Stavebný a technický dozor investora počas realizácie stavby

     - Inžinierska činnosť pre vydanie kolaudačného rozhodnutia

Vzorový pasívny dom

Dunajská Lužná, Jánošíková 111

Technické parametre:

  • Konštrukčný systém: drevená konštrukcia
  • Prestupy tepla:
  • Obvodová stena: U= 0,10 W/m2K
  • Strešná konštrukcia: U= 0,074 W/m2K
  • Základová konštrukcia: U= 0,141 W/m2K
  • Zasklenie: Trojsklo Ug= 0,5 W/m2K, g= 62%
  • Vzduchotesnosť: n50= 0,24/h
  • Potreba tepla na vykurovanie: 14 kWh/(m2a)
  • Tepelná strata: 15 W/m2 (podľa PHPP)
  • Potreba primárnej energie: 69kWh/(m2a)

ilustračný obrázok - technické parametre ilustračný obrázok - technické parametre